อนุทิน 137194 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๒๗/๐๘/๒๕๕๗

อนุทิน ๑๙๔.

“รองประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น” คือ หมวกใบใหม่ที่ทางอบต.บ่อทองมอบให้ เป็นตัวแทนหรือเข้ามาในนาม “ผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่” โดยเมื่อวานนี้ (๒๖/๐๘/๒๕๕๗) ช่วงเช้ามีการเรียกประชุมคณะกรรมการครั้งแรก เพื่อชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการบริหารจัดการกองทุน ทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการว่า มีอำนาจหน้าที่อย่างไรกันบ้าง...

ผมเองก็พึ่งรู้ว่าอบต.มีหน้าที่ดูแลเงินกองทุน สปสช. ส่วนนี้อยู่ไม่น้อย แต่เท่าที่ผ่านมาไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์หรือกล่าวถึงให้ได้รับรู้รับทราบกันอย่างกว้างขวางเปิดเผยเท่าที่ควร...ทางสาธารณสุขประจำอำเภอกล่าวว่า หากไม่นำเงินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือองค์กร กลุ่ม ฯลฯ ต่าง ๆ แล้ว อาจมีการยุบรวมไปที่ สปสช.อื่นก็ได้...

รู้กันแล้วก็อย่าลืมเขียนโครงการเข้าไปขอทุนเพื่อดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรภภาพ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่อบต.กันได้ หลักการโครงการก็คล้ายกับการขอทุนของ สสส. นั่นแหละ อย่าลืมเน้นให้ตรงกับวัตถุประสงค์ครับ...

เขียน 27 Aug 2014 @ 12:50 ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

หน่วยงานเช่นโรงเรียนขอได้ไหมครับ.ขอบคุณมากที่ให้รู้จัก สปสช.

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครูอาจารย์กัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านมากครับ…

ตอบอาจารย์ประหยัดครับ…หน่วยงานเช่นโรงเรียนยิ่งขอได้ง่ายและขอได้มากด้วยครับ หากเป็นโรงเรียนอาจทำกิจกรรมด้านป้องกันและให้ความรู้ด้านความเสี่ยงในการตั้งครรภ์ก่อนวัย/การส่งเสริมการออกกำลังกาย/การปลูกผักปลอดสารพิษรับประทานในโรงเรียน/ตรวจเช็คฟัน น้ำหนัก ไขมันนักเรียน/ป้องกันโรคมือเท้าปาก อีสุกอีใส ตาแดง/ป้องกันหรือสร้างเสริมก็ได้ครับ…กลุ่มหรือองค์กรประชาชน เช่น กลุ่ม…ชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรชุมชนที่รวมตัวกันตั้งแต่ ๕ คนขึ้นไปที่ทำงานไม่แสวงหากำไร ก็สามารถทำโครงการขอได้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่แนะนำจะได้ขอบ้าง..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกกำลังใจมากครับผม