อนุทิน 135297 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๖๒๘ |

"ปฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอน (๑)"

“จาตุรนต์” ชี้ปฏิรูปการศึกษาจะสำเร็จได้ ต้องเริ่มที่เปลี่ยนวิธีสอน ไม่เน้นท่องจำเป็นคำ ต้องสอนให้คิด เน้นกระจายอำนาจให้พื้นที่-โรงเรียนจัดการตัวเอง

วันนี้(8พ.ค.) ที่อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายเพื่อนปฏิรูปการเรียนรู้ จัดการประชุมวิชาการ “อภิวัฒน์การเรียนรู้สู่จุดเปลี่ยนประเทศไทย” โดย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวให้ทัศนะทางนโยบายการศึกษาว่า การปฏิรูปการศึกษาต้องผลักดัน การปฏิรูปการเรียนเปลี่ยนการสอนในห้องเรียนใหม่ เน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียน เนื่องจากมีข้อมูลว่า เด็กชั้น ป.3 อ่านหนังสือไม่ออกหลายหมื่นคน และอีกหลายแสนคนอ่านหนังสือไม่เข้าใจ ซึ่งมีสาเหตุที่สำคัญ คือ หลักสูตรสอนแบบอ่านท่องจำเป็นคำ และให้เรียนหลักไวยกรณ์ตั้งแต่เล็ก ทำให้ภาษาไทยกลายเป็นวิชาที่ยากและน่าเบื่อ ดังนั้นจึงต้องปรับปรุงการสอนใหม่ ส่งเสริมให้มีหนังสือดี มีห้องสมุดที่ดี สร้างสิ่งแวดล้อมให้คนรักการอ่าน และอ่านแล้วต้องคิดเป็นด้วย

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า นอกจากนี้ต้องปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องกับพื้นที่โดยเฉพาะโรงเรียนชายขอบ ในพื้นที่สูงที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ต้องเริ่มสอนจากภาษาที่เด็กใช้ในชีวิตประจำวันก่อน ซึ่งจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดีมากกว่าสอนภาษากลางตั้งแต่ต้น จึงต้องมีกระบวนการพัฒนาครูอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามในการปฏิรูปการศึกษาต้องส่งเสริมการกระจายอำนาจให้พื้นที่ ชุมชน และโรงเรียนมีอิสระ มีความสมดุลในการบริหารกับส่วนกลาง เพราะหลายเรื่องจำเป็นต้องอาศัยการวางกติกาจากส่วนกลาง เช่น การจัดสอบครู ที่พบว่าการให้แต่ละพื้นที่จัดสอบเองก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะความยากง่ายของข้อสอบ จึงไม่สามารถวัดผลได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้การปฏิรูปการศึกษาต้องใช้เวลาทำอย่างต่อเนื่อง และต้องตอบโจทย์ในพื้นที่และชุมชนให้ได้

หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์

เขียน 10 May 2014 @ 17:32 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การส่งเสริมการอ่าน..รัฐควรจัดหนังสือเรียนให้น่าอ่าน..และราคาถูกลง..ผู้ปกครองสามารถจัดซื้อให้เด็กอ่านได้..ผู้ปกครองบ่นว่า ราคาหนังสือสูงมากยากที่จะซื้อได้..

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับ ไม่ได้ควบคุมราคาหนังสือเลย ขึ้นแล้วขึ้นอีก ;(