อนุทิน 129770 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

http://www.gotoknow.org/posts/549194

ปัญหาการเรียนการสอน มิใช่อยู่ที่ครูทำไม่ได้ แต่แท้จริง...ครูยังไม่ได้ทำ

เขียน 24 Sep 2013 @ 21:33 ()


ความเห็น (1)

ฝึก คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ ครบ 8 ข้อ เลย นะนี่ (ไม่ต้องประเมินและ เอาไปดีเยี่ยม)