อนุทิน #129320

http://www.gotoknow.org/dashboard/home#/posts/548367

......มีรอยพระบาทนำ....ธ ทรงทำให้เราดู......

เขียน:

ความเห็น (1)

ปักป้าย ชื่อ อัญชัน … บอระเพ็ด ..ฯลฯ เอาภาษาอาเซียนเลยก็จะเยี่ยมมากเลยคะ