อนุทิน #126274

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นป.๕และป.๖ จำนวน ๖ คน ไปเข้าค่ายต้นกล้าเยาวชนที่ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียน:

ความเห็น (0)