อนุทิน 126274 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

  ติดต่อ

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นป.๕และป.๖ จำนวน ๖ คน ไปเข้าค่ายต้นกล้าเยาวชนที่ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  เขียน:  

ความเห็น (0)