อนุทิน 126274 - มาลีพันธุ์ ภูมา โรงเรียนวัดพังสิงห์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นป.๕และป.๖ จำนวน ๖ คน ไปเข้าค่ายต้นกล้าเยาวชนที่ โรงเรียนปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียน 10 Jul 2013 @ 22:52 ()


ความเห็น (0)