อนุทิน #124987

5  มิถุนายน 2556 ได้ทำความดี...โดยการบริจาคเลือดเพื่อต่อชีวิให้กับผู้ที่..ลำบาก..คือ ความภาคภูมิใจของผู้ให้

เพราะเหนื่อยจึงก้าวมาไกล  เพราะให้จึงได้ทุกอย่าง ปันรักให้กันและกันเพื่อคืนวันท่ีงดงาม

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)