อนุทิน 123535 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

บุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือ กำลังจะได้รับรางวัลสุดคนึง อันทรงเกียรติ นั่นคือ พี่อิง ผู้ที่ทำให้เรามีเว็บไซต์โรงเรียน มีความสุขกับงานข้อมูลสารสนเทศ อีกท่านหนึ่ง คุณมะเดื่อ ผู้ให้คำชี้แนะด้านงานโรงเรียนมาตลอด ล่าสุดท่านปรับภาพบล็อกให้ชยันต์ ภาพธรรมดาๆ แต่เรารู้สึกว่าดูดี อย่างน้อยก็ช่วยให้เรารู้สึกสุนทรีย์ที่จะบันทึกได้อย่างเพลิดเพลิน

เขียน 06 May 2013 @ 18:57 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

การให้ในสิ่งที่ควรให้  การให้กับผู้ที่สมควรให้   การให้ที่ก่อประโยชน์แก่ผู้รับ

และประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง.... ถือเป็นหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งของคุณมะเดื่อจ้ะ

โฮ..ซึ้ง..อ่ะ