อนุทิน 122090 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๔๐๐๘ |

"ผ่านพ้นจึงค้นพบ"

หนังสือของอาจารย์เสกสรรค์ ประเสริฐกุล
มีหนังสือโปรดและหนังสือที่รักอยู่หลายเล่ม

แต่เล่มที่โปรดมาก ๆ คือ เล่มที่นำเสนอไปล่าสุด

"ผ่านพ้นจึงค้นพบ" ที่อาจารย์เสกสรรค์ได้พิจารณาย้อนกลับ
ไปทบทวนสิ่งที่เคยเขียนเอาไว้ในงานเึขียนหลาย ๆ ชิ้นในอดีต
วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึงความเป็นไปที่เกิดขึ้นจริง
ด้วยคำง่าย ๆ แต่งดงามในถ้อยทีของตัวเอง

ต้องสารภาพแบบนี้ว่า เมื่อได้อ่านเล่มนี้แล้วจึงอยากกลับไปอ่านเล่มเก่า ๆ ที่ผ่านมา
ทั้ง ๆ ที่สมัยก่อนนั้น ตัวเองบอกตัวเองว่า ยังเข้าไม่ถึง

"ผ่านพ้นจึงค้นพบ" ตอบโจทย์ทุกอย่างของตัวเอง

เช่น บันทึก ค้นหา "อัตตา" ... (ผ่านพ้นจึงค้นพบ : เสกสรรค์ ประเสริฐกุล)

ทำให้เราต้องกลับมาถามตัวเองเช่นกันว่า

"เราได้เคยทบทวนตัวเองบ้างหรือไม่"

สวัสดีวันหยุดที่สุึขสันต์ของหลาย ๆ ท่าน

เขียน 23 Mar 2013 @ 14:41 () แก้ไข 23 Mar 2013 @ 14:50, ()


ความเห็น (0)