อนุทิน 120301 - อ.นุ

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

" CSR ไม่จำเป็นต้องเอาคนไปทำงานอาสาสมัคร ไปปลูกป่าเพียงอย่างเดียว
แต่ทำอย่างไรจึงจะทำให้ธุรกิจของคุณ เป็นธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมจริงๆ
เช่น ลดการใช้พลังงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ก่อมลพิษ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
ไม่สร้างค่านิยมผิดๆ ให้สังคม มีความโปร่งใสในการบริหาร

นี้จึงเป็นความตระหนักว่า คุณรับผิดชอบต่อสังคมและโลกใบนี้" 
 
(พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล)

เขียน 02 Feb 2013 @ 07:33 ()


ความเห็น (2)

ปลูกจิตสำนึกให้งอกงามเพื่อโลกเขียวของเรา..

เขียนเมื่อ 

..... เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆๆ นะคะ ไม่ใช่การPRในสังคมนะคะ แต่เป็นความรับผิดชอบต่อสังคมจริงๆ ไม่มีอะไรแอบแฝง นะคะ