อนุทิน 119998 - ธ.วั ช ชั ย

ธ.วั ช ชั ย

อลังการ
น. การตกแต่ง, การประดับ; เครื่องตกแต่ง, เครื่องประดับ.ว. งามด้วยเครื่องประดับตกแต่ง. (ป., ส.).
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542)

อลังการ ในภาษาสันสกฤตเอง ก็หมายถึง การประดับ หรือเครื่องประดับ ไม่ได้หมายถึง หรูหรา ใหญ่โต อย่างที่ใช้กันในภาษาพูด

อลมฺ + √กฺฤ = อลํกฺฤ (นำไปแจกรูปต่อ)

ทฤษฎีอลังการ หรือ อลังการศาสตร์ เป็นทฤษฎีหรือศาสตร์ว่าด้วยการสร้างสรรค์บทประพันธ์ หรือ กา่รตกแต่งบทประพันธ์ให้ไพเราะ งดงาม

เขียน 23 Jan 2013 @ 14:10 ()


ความเห็น (2)

อ่อ.. อลังการศาสตร์เป็นอย่างนี้นี่เอง

ขอบคุณคะ

เคยอ่านพบข้อความว่า  "เขาตกแต่งด้วยเครื่องอลังการอย่างเอก"  ยังงงๆ และแปลกๆ 
ตอนนี้เข้าใจแล้ว  ขอบคุณค่ะ