อนุทิน 119515 - Tawandin

Tawandin

เสียงแห่งความเงียบ

• มหัศจรรย์แห่งการเขียน(และอ่าน)... ตามหาบางส่วนของหัวใจ

• บันทึกชุด "โลกและชีวิต (99) : อดีตคือปัญญา"  ของอ.พนัส  แผ่นดิน  ทำให้ตั้งใจ...หยุด "ฟังเสียงหัวใจ"ตนเอง

• เช้าวันนี้ พบบันทึกดีๆเรื่อง "รากเหง้าของกิเลส"  ของอ.วัส Wasawat Deemarn กระตุกวิญญาณบางส่วน

• อยู่กับความเงียบ ฟังเสียงหัวใจตน มาหลายวัน ได้ข้อสรุป จากแรงดึงดูดด้วยความสัตย์ซื่อว่า...

• นับจากพบบันทึกชุด "โรงเรียนแห่งความสุข"  ก็กระตุกหัวใจ...ชีวิตให้ตื่นได้ระดับหนึ่ง

• ถามใจ... เหตุใด..จึง..."รู้สึกด้วยหัวใจ"ว่า...อ.วัส คือ..."คำตอบของอนาคต" (ของตัวตน)ในส่วนที่ตน..."ขาด"

• เหตุใด... จึง..."รู้สึกด้วยหัวใจ"ว่า...อ.พนัส แผ่นดิน คือ..."คำตอบของอดีต"(ของตัวตน)ในส่วนที่ตน..."พร่อง"

• หัวใจ...ของ "ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน"คือ...

..."ศรัทธา"ต่อวิถี...การถ่ายทอด "ความเป็นจริงของชีวิตด้วย..."การเขียน"

• ตลอดเช้าวันนี้ จึงรื้อค้นสมุดบันทึกเล่มเก่ามาอ่านๆๆ

• พบว่าระหว่างนั้น เมื่อปี 2550 แม้เผชิญอุปสรรคหนักหนาอย่างไร ก็ยัง "เป็นมิตรกับตนเอง"ได้ด้วย "ศรัทธา"อยู่

• และแล้ว พอสิ้นปี 2550 ก็มีบันทึกของปี 2551 อยู่เพียงวันเดียว มีต่อเล่มอื่น กระโดดมาที่ปี 2554 ไม่กี่วัน

• เรา...ทิ้งและลืม..."หัวใจ"ตนเองได้อย่างไร (อาจเรียกได้ว่า เป็นเครื่องอาศัย เป็นสายใยแห่งการเจริญสติก็ไม่ผิด)
• หัวใจ...ศรัทธา อันเป็น "รากเหง้า ฝ่ายกุศล" ที่ถูกละเลย เป็นส่วนให้ "จิตปัจจุบัน" ไร้ความมั่นคง
• "คำตอบของปัจจุบัน"...คงได้ฤกษ์ ได้จังหวะ นำรากเหง้าแห่งศรัทธาส่วนนั้นมา.."รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแล"อีกครั้งอย่างจริงจัง
• ขอขอบคุณทุกๆองค์ประกอบที่ก่อเกิดเป็นพื้นที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้แห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง


เขียน 10 Jan 2013 @ 12:57 () แก้ไข 10 Jan 2013 @ 21:25, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ชอบอ่านและชื่นชมผลงานของท่านและชื่นชมคุณTawandin  

 เชื่อมโยง....งดงามค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตนเอง สมาธิไม่แน่นพอ เวลาอ่าน รู้สึก...ดีจังๆ แต่ขมวดจับนำมาใช้ยังไม่เป็น :)

คุณหมอป. คุณหมออ้อและคุณอุ้ม อ่าน...ฟังอะไรแล้ว มักย่อย ซอย จับประเด็นเก่งจัง

ที่ผ่านมา...โยงจากความรู้สึกพอได้นะคะ แต่โยงจากเหตุผล ยังยาก

ขอบคุณมากค่ะคุณอุ้ม ถาวร