อนุทิน #117161

ได้รับสิ่งดี ๆ กระบวนการถอดบทเรียน กัลยาณมิตร การรู้จักทบทวนตนเอง สังเกตสิ่งรอบข้องจากภายนอก และภายใน  ความสุขอยู่ที่ใจ อยู่ทุกพื้นที่ ที่จะทำให้มีความสุข ชอบภาพนี้มาก  ความสุขบอกได้จากสายตาและใบหน้าที่มีรอยยิ้มตลอดเวลา


เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (4)

ภาพนี้ได้อารมณ์ระรื่นดีจริงๆ คะ