อนุทิน 115113 - ธ.วั ช ชั ย

  ติดต่อ

แอบดูห้องเรียนสันสกฤต ที่อินเดีย

โปรดสังเกต. ไม่มีการจดการเขียน เน้นออกเสียง ฝึกซ้ำตามครู

ครูพูดภาษาสันสกฤตตลอดเวลา

บทเรียนแรก อสฺติ (มี) และ นาสฺติ (ไม่มี)

ผลมฺ อสฺติ. (มีผลไม้ 1 ผล)

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (4)

เห็นวิญญาณครูมาก ๆ ๆ เลยครับ

ชมเรื่องแล้ว ตื้นตันใจในการเอาใจใส่ของครูครับ

เรียบง่าย ไม่ต้องมาเน้น นวัตกรรม อะไร อย่างที่แสวงหากันนี้....

ผมจะตั้งใจทำงานครู ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นนะครับ

ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ มาก ๆ ๆ เลยครับ

สันสกฤต ทำให้ผมเห็นรากเหง้าของจิตวิญญาณเดิมครับ

 

ชยพร   แอคะรัจน์

  • ใบหน้าคุณครูมีความสุขในการสอนมากค่ะ นักศึกษาก็ตั้งใจเรียน

อ. Blank และ อ.Blank ครับ

อาจารย์สอนได้ดี ไม่มีติดขัดเลย แปลว่าเตรียมตัวมาดีมาก

ตอนท้ายมีการเล่านิทานด้วยภาษาง่ายๆ พร้อมภาพประกอบ 

ถ้านักเรียนตั้งใจอย่างนี้ ครูก็สนุกครับ ;)

Sitddhipong
IP: xxx.172.39.6
เขียนเมื่อ 

ต้นๆเขาว่า บุดดีฮี นาสฺติ ,  กฤษฺณ พาลากํ  อสฺติ  บุตฺตรกํ อตฺรสฺติ  แปลให้ฟังหน่อยครับข้องใจ