อนุทิน 113143 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ทำให้ก่อน..ขอทีหลัง..ทำให้ดู..อยู่ให้เห็น พูดไปแบบนี้ กับคณะผู้บริหารและครู ที่มาดูงานจาก ๑๗ โรงเรียน ๓ อำเภอ ของ สพป.กจ.๔ เมื่ืิอ ๓๑ สิงหาคม เกือบ ๕๐ คนที่ตัังใจฟังดี สำคัญที่การเยี่ยมชมสถานที่เกษตรพอเพียง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสนุกมาก โรงเรียนได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมมากมาย และเราได้ให้แนวทางผู้ที่มาพอสมควร ถ้อยคำที่ว่า ถ้าเราทำดีมีผลงาน ใครเห็นเขาก็อยากสนับสนุน..พูดไม่ขาดคำ ก็มีผู้จัดการห้างใหญ่ในสุพรรณบุรี มาเยี่ยมชมถ่ายรูปอาคารสถานที่ และบอกว่าตั้งใจมาหาข้อมูล เพราะเห็นว่า โรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนานักเรียนที่ด้อยโอกาส ขนาดสารทจีน เด็กทุกคนยังมาร่วมกิจกรรมค่ายศิลปะ ครบ ๑๐๐% ผู้จัดการบอกว่าจะช่วยพัฒนาห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้พอเพียง และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยจะนำผ้าป่าการศึกษามาช่วย ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ " ผ้าป่ามหากุศล เฉลิมพระชนมพรรษา"

เขียน 02 Sep 2012 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)