อนุทิน 11211 - ธ.วั ช ชั ย

The fear of Friday the 13th : paraskavedekatriaphobia

The fear of the number 13 : riskaidekaphobia

เขียน 13 Jun 2008 @ 09:51 () แก้ไข 13 Jun 2008 @ 10:08, ()


ความเห็น (0)