อนุทิน #109746

วันนี้ได้รับพัสดุภาพถ่ายจากทางร้านในการที่ไปเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อ ๑ พ.ค. ๕๕ ผู้เขียนจะพยายามนำภาพเข้าใส่ในการเขียนบล๊อค "ความภูมิใจของครู"

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

สวัสดีกัลยามิตรที่ติดตาม ขอบคุณในไมตรีจิตของ อ.ขจิต ทิมดาบ และ หมออโททัย