อนุทิน 109746 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

วันนี้ได้รับพัสดุภาพถ่ายจากทางร้านในการที่ไปเข้ารับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโสประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อ ๑ พ.ค. ๕๕ ผู้เขียนจะพยายามนำภาพเข้าใส่ในการเขียนบล๊อค "ความภูมิใจของครู"

เขียน 20 Jun 2012 @ 12:20 () แก้ไข 21 Jun 2012 @ 11:01, ()


ความเห็น (1)

สวัสดีกัลยามิตรที่ติดตาม ขอบคุณในไมตรีจิตของ อ.ขจิต ทิมดาบ และ หมออโททัย