อนุทิน 108513 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำตำบล ตั้งชื่อกันไปเรื่อยๆแล้วแต่รัฐบาลจะผลาญงบการศึกษาได้มากน้อยแค่ไหน ผมเคยเห็นแย้งกับกรรมการถึงเรื่องนี้ ว่ามันไม่เสมอภาคทางการศึกษา ลองกลับไปดูใหม่สิ แต่ผู้ปกครองที่ไปประชุมวันนี้ที่ลูกเข้าม.๑ ม.๔ ต้องเข้าห้องน้ำหญิง-ชาย มีแต่ก้นบุหรี่เต็มไปหมด ผู้บริหารระดับสูงพึงรู้และตระหนักสักนิด ว่าโรงเรียนมัธยมในอำเภอเล็กๆนั้น ไม่ได้สังกัดเขตพื้นที่ประถมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกัน แต่ไปอยู่เขตมัธยมที่อยู่ไกลลิบ ขาดการติดตามประเมินผล จึงสรุปว่าจะฝันกันไปถึงไหน และมีใครกล้าประเมินว่าโรงเรียนดีประจำตำบล(ประถม) ที่ได้งบปีที่แล้วและปีนี้ เป็นล้าน ๆ ผลสอบNT ONET เป็นอย่างไร เขตพื้นที่จะรู้ดี ว่ารถตู้มากขึ้นรับเด็กไปเรียนในเมืองหมดแล้ว นี่คือความล้มเหลวต้นๆของการศึกษาไทย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

เขียน 23 May 2012 @ 11:12 ()


ความเห็น (0)