ความเห็น 995476

กล่มวิสาหกิจชุมชนเห็ด

นุ
IP: xxx.47.69.183
เขียนเมื่อ 

สนใจที่จะเพาะเห็ดขอนดำ แต่ม่ค่อยมีความรู้

อยากให้คุณ จันทร์ฉายช่วยแนะนำหน่อยค่ะ