ความเห็น 99197

การสอนที่ประทับใจ

เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยกับวิธีนี้ค่ะเพราะได้ทดลองใช้แล้วกับนักเรียนอนุบาลนักเรียนมีความสุขและสนุกในการเรียนทำให้นักเรียนเรียนรู้ไปเองโดยไม่รู้ตัวครูทุกคนน่าจะนำไปบูรณาการทุกสาระวิชาน่าจะดีนะคะ