ความเห็น 9832

วัดนวลวรดิศ แชมป์ 2 ปีซ้อน “ธนาคาร ร.ร.ดีเด่น”

tum
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะ เป็นกิจกรรมที่ดีในโรงเรียน ซึ่งน่าชมเชย   พอจะเห็นร่องรอยการจัดการความรู้อยู่ แม้จะเป็น case เล็ก ๆ  แต่...สิ่งที่น่าจะรู้เพิ่มเติมก่อนจะบอกว่าเขามีการจัดการความรู้หรือไม่ อยู่ในระดับใด น่าจะหาข้อมูลในประเด็นเพิ่มเติมที่ยังไม่เห็นจากบทความนี้ คือ

- คนที่ดำเนินการจริง ๆ หรือพนักงานตำแหน่งต่าง ๆ คือใคร (ครู/นักเรียน)

-  มีการคัดเลือก/สร้างคนเหล่านี้อย่างไร

-  อะไรคือแรงดึงดูดหรือแรงกระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการ/เข้าเป็นสมาชิก

-  เขามีโครงสร้างการบริหาร/การจัดการอย่างไรที่จะสร้างความมั่นคงของกิจกรรมนี้

-  ครู/นักเรียน ได้เรียนรู้อะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ฯลฯ ที่จริงยังมีประเด็นปลีกย่อยอีกมากที่น่าจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม