ความเห็น 9820

โจทย์เขียนรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

นายณัฐโชค บูเก็ม นายอิสมาแอ กือตุ
IP: xxx.29.16.46
เขียนเมื่อ 

โจทย์การเรียนข้อที่ 2

1.การเลือกสถานที่บริการด้านสุขภาพของประชาชน เช่น การใช้บริการคลีนิค โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น

2.การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการรักษาพยาบาลหรือการรักษาโรคเบื้องต้น

3.การใช้สมุนไพรต่างๆในการรักษาโรค

4.การปลูกพืชสมุนไพรในสถานบริการเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาล และมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

5.การให้คำปรึกษาหรือการให้สุขศึกษาแทนการใช้ยาในบางกรณี