ความเห็น 9816

โจทย์เขียนรายงานวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วไลภรณ์ สุขทร
IP: xxx.29.16.46
เขียนเมื่อ 

เรียน   อาจารย์อนุชา  อยากทราบว่าโจทย์ข้อที่ 2 จะให้เขียนตอบตรงไหนค่ะ แล้วยังให้จับคู่เหมือนความภาคภูมิใจใช่ไหมค่ะ