ความเห็น 972581

อนุโมทนา

เขียนเมื่อ 

กราบนมัสการพระคุณเจ้า

-ครูต้อยชอบ คำนี้จะบาปไหม

  • พูดพูดพูด       ด่าด่าด่า       ต่างตะเบง
  • เก็บใส่เข่ง       เอาไปขาย    ไม่ได้เอย ฯ
  • -ไม่น่าบาป เพราะไม่ได้ชอบพูดๆๆ ด่าๆๆๆ แต่ชอบที่บอกว่า คนที่พูดๆด่าๆ เสียงดังไปนั้น ไม่มีประโยขน์ ใช่ไหมคะ

    -กราบลาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์