ความเห็น 9697

รางวัล KM BIO Award 2005

จันทวรรณ
IP: xxx.7.129.97
เขียนเมื่อ 
  • มีการนำเอาแนวคิดด้านการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในชุมชนบล็อกอย่างเด่นชัด เช่น การมีผลตอบแทนเป็นแรงจูงใจให้คุณกิจเข้ามาเขียนบล็อกอย่างต่อเนื่อง