ความเห็น 9689

รางวัล KM BIO Award 2005

จันทวรรณ
IP: xxx.7.129.97
เขียนเมื่อ 
  • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้เชิงปฏิบัติ
  • มีการรวบรวมจัดกลุ่มความรู้โดยใช้คีย์เวิร์ด เพื่อประโยชน์ของการสร้าง COP Knowledge Mapping
  • มีการสร้างแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้งคุณเอื้อ คุณอำนวย และ คุณกิจ เพื่อเป็นจุดเริ่มของการสร้าง E-Culture และเป็นการเริ่มต้นของการสร้างความเท่าเทียมของของทุกคนในทีม

ขอเชิญสมาชิกท่านอื่นช่วยกันเสนอแนะและลปรร. เกณฑ์ให้คะแนนด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ