ความเห็น 967

เหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงู

เนาวรัตน์
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความคิดเห็น ความหมายของความสุข  กรณี

  ครูบาสุทธินันท์กับลาบเป็ด

ปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานแห่งอำเภอสตึก  จังหวัดบุรีรัมย์  ที่ให้ความหมาย  ความสุข ด้วยการให้เครือข่ายแสดงความคิดเห็น และสรุปว่า...

 " ความสุขของพวกเขาคือลาบเป็ด " จึงจัดมหกรรมลาบเป็ดประชันกัน  บันทึกวิดีโอการจัดกิจกรรม  พฤติกรรม  และคำสัมภาษณ์ผู้มาร่วมงานส่งไปให้คนอื่นรับรู้ว่า ความสุข ของพวกเขาคืออะไร 

      ลาบเป็ดและการจัดมหกรรมลาบเป็ดประชันกัน 

      น่าจะมีความหมายของความสุขมันคงมากกว่านั้น 

       ความหมายที่แสดงออกมาภายใต้กิจกรรมเหล่านั้นดิฉันคิดว่ามันมากมายกว่านั้นมาก  เพราะสิ่งที่ปรากฏน่าจะแฝงด้วยการบ่งบอกถึงบริบท  วัฒนธรรม  วิถีชีวิตที่มีการสืบทอดอารยธรรมหลากหลายเป็นเวลานาน ของชาวบ้านชาวอีสานเขาเหล่านั้น

         ...คงไม่มีใครไปบอกเขาเหล่านั้นว่า ความสุขของพวกเขาเป็นอย่างไรได้ถูกต้องเท่าที่เขาเป็น...

         การตีความในแง่หลักธรรม(ประสา คนข้างๆวัด)  คงจะเป็น  สุ  จิ  ปุ  ลิ   ที่สอดคล้องกับหลักการจัดการความรู้ที่เกิดจากความรู้ที่ฝังลึกจนกลายเป็นองค์ความรู้  เปลี่ยนผ่าน หมุนเกลียวไปสู่ การจัดการความรู้ที่จะขยายวงออกไปอีก 

        ไม่ทราบว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่สอดคล้องประเด็นหรือไม่  แต่ก็อดไม่ได้ที่จะขอมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในฐานะแฟน(พันธุ์แท้)ของ สสส.ที่ต้องเข้ามาอ่านและศึกษาเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส