ความเห็น 965216

มารสังยุตต์

Dhamma
เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ

เข้ามาอ่านพระไตรปิฎก ค่ะ ..:)