ความเห็น 96309

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์โก๋
IP: xxx.28.179.12
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์วิจารณ์ที่เคารพ

           ในส่วนของสื่อเพื่อเด็ก ในสถาบันเด็ก ตอนนี้เราเริ่มทำงานกับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว สภาเยาวชนแห่งประเทศไทย รวมทั้ง ประชาคมในพื้นที่ต่างๆที่มีความเข้มแข็งเพื่อต่อยอดในการทำงาน คิดว่า น่าจะเป็นแนวทางในการทำงานด้านการพัฒนาสื่อเพื่อเด็กได้นะครับ

          แต่ส่งที่ยังไม่ได้ทำ และพยายามจะเร่มทำก็คือ การประชุมร่วมเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จขององค์กรต่างๆ

          จะเร่งทำเพื่อค้นหาข้อเด่นใกนารต่อยอดครับ

         ด้วยความเคารพอย่างสูง