ความเห็น 956399

คำอธิษฐาน

เขียนเมื่อ 

นมัสการ ท่านอจารย์และสวัสดีสมาชิก

ก็น่าจะเป็นกาพย์สุรางคนางค์ ๓๒ นะครับตามที่คุณกวินบอกมา คำอธิษฐานนี้ความหมายดีผมชอบมาก มักนำมาท่องอธิษฐานเสมอครับ และที่ไปพบเห็นมาก็ที่ วัดบุญญาราม ปาดังเซร่า รัฐเคดาห์(ไทรบุรี) ประเทศมาเลเซีย มีการพิมพ์แจกในงานฉลองอายุ ของ พ่อท่านคลิ้ง อดีตเจ้าคณะรัฐเคดาห์ และเจ้าอาวาสวัดบุญญาราม ฯ ประเทศมาเลเซีย ครับ