ความเห็น 9501

ผ้าทออุทัยธานี

นายณัฐวุฒิ ธนวิทยากร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมนายณัฐวุฒิ ธนวิทยากร และ นางสาววันทนี เงินขาว ได้ศึกษาภูมืปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ

มีURL คือ www.geocities.com/silk_uthai
-  ข้อคิดของบุคคลที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น คือการทำงานด้วยมือย่อมมีคุณค่ามากกว่าใช้เครื่องจักในการทำงาน
-  คุณธรรมที่ควรนำมาใช้ คือ การทำงานแต่ละชิ้นต้องใช้ความอดทน ความพยายาม และความตั้งใจ เช่น ถ้าทำลายผิดก็ต้องลื้อออกมาทำใหม่ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพ
- อุปกรณ์ 1.เผื่อ 2.หลอดกรอฝ้าย 3.หวีกระดาน 4.ฟันฟืนหรื่อฟันหวี 5.กี่พื่นเมื่องและกี่กระตุก 6.กระสวย 7.หลอดด้าย
-เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ควรนำมาใช้พัฒนางานอาชีพที่ศึกษาคือ
1.ใช้Internet ในการเสนอสินค้า และใช้สั่งซื้อสินค้า
2.ใช้คอมพิวเตอร์ในการผสมสีเพื่อให้สีมีคุณภาพเท่ากันทุกครั้งที่ผสม
-ถ้าได้เป็นเจ้าของกิจการ ผมจะใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกลายผ้าโดยให้ลูกค้าเลือกลายจากคอมพิวเตอร์เพื่อสั่งทำผ้าไหมที่มีลายตามที่ลูกค้าต้องการ
-ข้อคิดอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการคึกษาเรื่อง ผ้าทอบ้านโคกหม้อ คือ ความอดทน ความพยายาม ความตั้งใจ จะทำให้ประสบผลสำเร็จ