ความเห็น 94340

AAR : Gotoknow "Blog Life Cycle" THE END

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับคุณออต
  • ผมก็เช่นเดียวกันครับในชีวิตส่วนใหญ่เรียนรู้จากการผิดพลาด ลองผิด (ส่วนใหญ่) และลองถูกครับ
  • ผมเองก็เข้าไปเสพงานของคุณออตอยู่บ่อย ๆ ครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานกับเด็ก ๆ ในโอกาสอันใกล้นี้ ผมก็จะมีโอกาสขึ้นไปสอนหนังสือบนดอยตามความใฝ่ฝันที่เคยตั้งไว้ในชีวิตครับ
  • ถ้าอย่างไรแล้วจะขออนุญาตนำสิ่งที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับคุณออตอีกครั้งหนึ่งครับ
  • ขอขอบพระคุณคุณออตอีกครั้งเป็นอย่างสูงครับ