ความเห็น 94201

วิธีคิด มุมมองสะกิดใจเรื่องความรู้สึก – ความผูกพันของ แอ้ม สโรชา พรอุดมศักดิ์

เขียนเมื่อ 
ดิฉันกลับไม่ค่อยเห็นด้วยกับบทบาทในระยะหลังของคุณสโรชาค่ะ