ความเห็น 939853

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานวิทยาศาสตร์

จากเด็กพิษณุโลก
IP: xxx.172.210.188
เขียนเมื่อ 

ชอบมากเลยนะที่บอกว่าเป็นคน พิษณุโลก เหมือนกันนะ

คิดว่าจะถามพี่เหมือนกันว่าโครงงาน อยากเก่งเหมือนพี่