ความเห็น 929003

ทฤษฎีความสามารถของตนเอง ( Self Efficacy Theory )

ซักฟอก
IP: xxx.173.250.90
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับข้อคิดที่ให้เพราะกำลังมืดกับการค้นหาข้อมูลสำหรับทำการวิจัยย่อยเพื่อพัฒนาหน่วยงานจะลองพยายามทำดูค่ะ