ความเห็น 921133

การใช้KM ในการเรียนการสอนระดับอนุบาล

ครูเก่าเปลี่ยนสาย
IP: xxx.24.45.63
เขียนเมื่อ 

ถูกเรียกให้ลงสอนอนุบาล ไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่เคยสอน ไม่ได้จบสายนี้ด้วย