ความเห็น 9174

โครงสร้างของความจำกับเครื่องคอมพิวเตอร์

ณัฐวุฒิ พลครุฑ
IP: xxx.113.70.8
เขียนเมื่อ 
(ท่านรู้สึกตกใจกันบ้างไหม?). ตอบว่าไม่ตกใจ เพราะสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งอย่างเอื้อให้เป็นไปอย่างนั้น ต้องยอมรับความจริงว่าทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แสวงหาความสุข ซึ่ง ได้มา จาก ตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส และอารมณ์สัมผัส ซึ่งการแสวงหาเหล่านั้นขึ้นกับสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลว่าทำอย่างไรจึงได้มาซึ่งความสุข ความสุขที่ท่านพูดว่าวัตถุนิยมนั้นเป็นความสุขที่หาได้ง่าย และเห็นผลเร็ว เป็นที่สบายอารมณ์โดยง่าย และคำว่าหย่อนยานในการหาความสุขทางความคิด ทางปัญญา หรือทางความสงบ นั้นเป็นเพราะว่าความสุขประเภทนี้ การที่จะได้มานั้นเป็นเรื่องขัดใจคนส่วนใหญ่ ทำยาก แต่เมื่อได้รับผล นั้นละเอียดไปตามลำดับขั้น ที่สำคัญที่สุดไม่มีคำพูดเพียงพอที่จะอธิบาย หรือสอน ให้ความรู้ เพราะเป็นนามธรรม จึงทำให้เกิดความเสื่อมเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะพัฒนาความรู้ไปถึงไหน ถ้าพื้นฐานของการใช้หรือให้ความรู้ไม่ได้เกิดจากใจที่ถูกฝึกมาดีแล้ว ความรู้ "ศาสตร์" นั้น ย่อมกลายเป็น "ศาสตรา" หาประโยชน์เป็นสาระที่ยั่งยืนไม่ได้เลย ปรารถนาให้มีความสุข [email protected]