ความเห็น 91297

ทฤษฎีการวิวัฒนาการ ความเท็จที่ถูกเชื่อถือ(1)

เขียนเมื่อ 

ความว่างเปล่า จะสร้างบางสิ่งไม่ได้ และทุกสิ่งจะสร้าง ความว่างเปล่าไม่ได้ เมื่อ ทุกอย่างไม่สามารถ คงอยู่นิรันดร์ได้สำหรับวัตถุ ที่เราจับต้องได้ตามธรรมชาติ จึงต้องเป็นวัตถุที่ จับต้องไม่ได้ตามธรรมชาติ และคงอยู่ได้นิรันดร์ นั้นคือ พระเจ้าผู้ที่ดำรงค์อยู่ตั้งแต่แรกสร้างโลก พระองค์เป็น เป็นจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุด

นี้เป็นเครื่องพิสูจน์ ถึงพระเจ้าผู้ทรงดำรงค์อยู่เป็นนิตย์ พระองค์คือจุดเริ่มต้น ไมมีใครสร้างพระองค์ พระองค์คือ ปฐม และอวสาน