ความเห็น 9101

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี

sureerat
IP: xxx.155.54.245
เขียนเมื่อ 
เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีจะมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วเราจึงจำเป็นที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กถ้าเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีก็จะสามารถเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในอนาคต