ความเห็น 90919

มีระบบหรือกลไกในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร

ขอขอบคุณอาจารย์ภาวินี....

  • ขอขอบคุณที่แนะนำเรื่องราวดีๆ ครับ