ความเห็น 9091

เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี

IP: xxx.170.161.249
เขียนเมื่อ 
เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการพัฒนาเด็กในด้านต่างของเด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีเพราะช่วงเวลาที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในการพัฒนาสมองคือในช่วง 5 ปีแรกของชีวิต เด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างถูกต้องในช่วงเวลานี้เมื่อพ้นวัยนี้แล้วโอกาสทองเช่นนี้จะไม่หวนกลับมาอีก