ความเห็น 905

แนะนำ เวที KM ชุมพร

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

สวัสดีนะครับ

               ขอให้มั่นใจในทิศทางที่เราเดิน......ลองอ่านบันทึก.....การบูรณาการ KM ในฐานะเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลง(2)          ดูนะครับ  น่าจะมีนัยที่ทำให้พบคำตอบ

                                         พรสกล  ณ ศรีโต

                                            19/7/2548