ความเห็น 892106

1.เรียนรู้ทางออนไลน์กับอาจารย์ขจิต ฝอยทอง

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ขจิต ฝอยทอง เป็นปรมาจารย์ทางด้านนี้ครับ

คุณครูค้นพบผู้รู้ได้ถูกต้องแล้วครับ

ดังนั้น ดูด ความรู้ให้เต็มที่เลยครับ :)