ความเห็น 88991

ถอดประสบการณ์แม่อาย : ยังมีปัญหาอีกมาก แต่มีความร่วมมือระหว่างทุกฝ่ายเพื่อการนี้

เขียนเมื่อ 

    ปัญหามักหมมมานาน การแก้ไขยังเป็นเรื่องยาก ถ้า ้หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังไม่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ให้มากๆ และการให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องการแจ้งเกิดเืพื่อจะได้ ้ลดปัญหาตั้งแต่แรกก็เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำควบคู่ไปพร้อมๆกัน (รวมทั้งให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติด้วย)