ความเห็น 889314

คัมภีร์สุวรรณโคมคำ

เขียนเมื่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2551 นี้

มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ๐๒-๖๘๑-๒๕๒๓

จัดพิธีไหว้ครูสุวรรณโคมคำ

รอบแรก เวลา 17.00 น.

รอบที่ 2 เวลา 19.00 น.

ขอเชิญญาติโยมที่สนใจมาร่วมงานที่มูลนิธิได้

เจริญพร