ความเห็น 889233

อนุโมทนา

เขียนเมื่อ 

Pนายขำ

 

ที่ท่านเลขาฯ เล่ามานั้น ใช้คำว่า อนุโมทนาบาป น่าจะไม่ค่อยตรงนัก ควรจะใช้คำไทยๆ ว่า แช่ง ! น่าจะตรงความหมายที่สุด (5 5 5...)

  • โลกฟูฟู      ยุบยุบ            ใจคิดไป
  • มันทำไม    ทำไม             เป็นอย่างนี้
  • คนนั้นเลว   คนนี้ชั่ว           โน้นอัปปรีย์
  • บ้างกาลี     คล้ายผีเปรต     เหตุคิดเอง
  • ปล่อยไปเถอะ   ปล่อยไป      ปล่อยไปเถอะ
  • แกล้งงะเงอะ    บ้างยกยอ     บ้างข่มเหง
  • พูดพูดพูด       ด่าด่าด่า       ต่างตะเบง
  • เก็บใส่เข่ง       เอาไปขาย    ไม่ได้เอย ฯ

เจริญพร