ความเห็น 883082

อนุโมทนา

เขียนเมื่อ 

P krukim

 

  • นมัสการ แปลว่า กระทำการนอบน้อม

นมัสสะ เป็นคำบาลีเดิม แปลว่า นอบน้อม ซึ่งบ่งชี้การทำความเคารพผู้ควรแก่การเคารพ.... ส่วน การ แปลว่า กระทำ

คำนี้ภาษาไทยนำมาใช้ตรงตัว และนิยมใช้เฉพาะกับพระสงฆ์เท่านั้น...

เจริญพร