ความเห็น 88260

อนุทินการเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ยินดีที่พบในgotoknow

เข้าใจว่าเป็นกิจกรรมการเรียนหลักสูตรในระดับอุดมศึกษา การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นับได้ว่าเป็นความก้าวหน้ามากๆ

โรงเรียนบ้านคลองเหลง กับ โรงเรียนบ้านควนเสม็ดระยะทางห่างเท่าถึง กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ เพราะเท่ากับจากโลกสู่ดาวเทียมไทยคมพอดี

โรงเรียนบ้านควนเสม็ด รู้จัก "gotoknow" ในโครงการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองค์กรทางการศึกษาด้วยการจัดการความรู้(km)  

ขอให้ได้ใช้โอกาสที่มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่เสมอ