ความเห็น 88223

ตามหานางฟ้า(1) : ทบทวนตนเอง

เขียนเมื่อ 
ทั้งสองคน ด้านบน "ไวเกินไป" ยังแก้ไขไม่เสร็จเลย จงกลับไปอ่านใหม่อีกครั้ง "โปรดฟังอีกครั้ง" จงกลับไปอ่านใหม่