ความเห็น 875979

คัมภีร์สุวรรณโคมคำ

เขียนเมื่อ 

สวดมนต์เสริมบารมีวันเสาร์(เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.)

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - พิธีไหว้พระบรมครูฯ (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะมอบตนเป็นศิษย์สุวรรณโคมคำ) - ผูกดวงสัตตาภิธรรม และกรรมจักร

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. - ทำวัตรสวดมนต์ สวดเสริมชาตาบารมี

๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. - ทำสมาธิ - อุทิศส่วนกุศล

๑๘.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. - ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และแจกธูปเทียนปลุกเสก

ผู้ที่สนใจ สามารถไปร่วมกิจกรรมของมูลนิธิได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

มูลนิธิสุวรรณโคมคำ ๐๒-๖๘๑-๒๕๒๓