ความเห็น 875793

พัฒนาครูและบุคลากรของวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา

สุพรรณี โคกม่วง
IP: xxx.136.49.193
เขียนเมื่อ 

-ได้มุมมองในการทำงานใหม่

- เปิดมุมมองการเรียนรู้ของตนเองให้กว้างขึ้น

-กิจกรรมการทำงานเป็นทีม